Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco podporí 77 lokálnych projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí (zlepšenie detských ihrísk, rozvíjanie športových aktivít pre deti v škôlke, skrášlenie verejného priestranstva v susedstve,...). Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať, je 1 300 €. Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 (nadaciapontis.sk).

 

Všeobecný princíp grantového programu 

 

Územie Slovenska sme rozdelili na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov (pozri zoznam regiónov). Každý záujemca si v procese podávania žiadosti o grant priradí región podľa miesta realizácie svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Nadácie Pontis. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 28.1.2017) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco a začne v mesiaci marec. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Víťazov vyhlásime v mesiaci apríl.

 

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2017“. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk  treb

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev