Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorá sa uskutoční 12. 3.  – 14. 3. 2019 v Bratislave. Termín prihlásenia do 27. januára 2019.

Cieľom konferencie je predstaviť a diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí, podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy, ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou, diskutovať o výzvach a stratégiách súčasnej politiky mládeže a vzdelávania, poskytnúť spoločnú platformu pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu, práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií

Konferencia je určená pre výskumníkov a výskumníčky venujúci/e sa mladým, mládežníckej politike, neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu, odborníkov a odborníčky na sociálnu politiku, bezpečnostnú politiku a ďalšie oblasti relevantné pre analýzu radikalizácie, všetky profesie pracujúce s mladými ľuďmi,odborníkov a odborníčky z oblasti tvorby politík a verejných inštitúcií z relevantných sektorov, mimovládne organizácie aktívne v mládežníckom sektore, prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu, vzdelávaní k ľudským právam a vzdelávaní pre demokratické občianstvo. 

Prihlásenie: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-conference-radicalization-of-youth-causes-and-prevention.7737/ 

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2FUqu2o


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov