Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania. Miestom realizácie projektov duálneho vzdelávania sú všetky kraje Slovenskej republiky vrátane Bratislavského kraja. Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle  Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.siov.sk/TopAktualita.aspx?Aktualita=103


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov