Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Polročné prázdniny nie sú dôvodom na ošetrovné pre rodičov

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné. Ak ostanú s dieťaťom v piatok 1. februára 2019 doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase je škola uzavretá priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva. 

Nárok na ošetrovné by vznikol len vtedy, ak by bola škola uzavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy, resp. iným príslušným orgánom (napr. pre prípad karantény) a rodič by predložil takéto rozhodnutie o zatvorení školy. Ak si teda rodič uplatní nárok na ošetrovné len z dôvodu starostlivosti o dieťa počas školských prázdnin, Sociálna poisťovňa mu nárok neprizná. Nárok na ošetrovné počas prázdnin však môže vzniknúť v prípade, ak je dieťa choré a rodič to preukáže príslušným lekárskym potvrdením.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.socpoist.sk/aktuality-polrocne-prazdniny-nie-su-dovodom-na-osetrovne-pre-rodicov-ibx/48411s67138c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk