Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s presunom finančnej záťaže pri tzv. rekreačných poukazoch zamestnancov základných škôl na mestá a obce.  Má ich financovať štát.

Predseda ZMOS Michal Sýkora listom informoval ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martinu Lubyovú o zásadnom postoji ZMOS vo vzťahu k úhrade nákladov zamestnancov škôl na tzv. rekreačné poukazy. ZMOS zásadne nesúhlasí s medializovaným vyjadrením ministerstva školstva, že náklady majú znášať zriaďovatelia aj v prípade základných škôl. Mestá a obce zriaďujú základné školy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v rámci preneseného výkonu štátnej správy. To znamená, že štát v plnom rozsahu zabezpečuje financovanie mzdových a prevádzkových nákladov základných škôl, a teda je povinnosťou štátu financovať aj náklady škôl ako zamestnávateľov na tzv. rekreačné poukazy ich zamestnancov, okrem zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií miest a obcí. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom požiadal ministerku školstva, aby rezort usmernil zriaďovateľov základných škôl, akým spôsobom im budú náklady spojené s rekreačnými poukazmi uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2sEpxUm


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov