Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok k VP pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

Kategória: Základné školy Autor/i: minedu.sk

MŠVVŠ SR schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie s účinnosťou od 1. februára 2019.

Dodatok upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2CU22ev


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk