Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

Do pozornosti

Na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky sú zverejnené  východiskové štatistické údaje a rozpočtové podiely obcí a VÚC na výnose daní z príjmu fyzických osôb pre rok 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3507


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk