Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vhodnou metodickou príručkou aj pre zriaďovateľov a riaditeľov ktoréhokoľvek druhu a typu školy.

Príklady vzdelávacích aktivít sú cenným obohatením príručky o praktické ukážky. Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít metodického dňa s využitím Kirkpatrickovho modelu je objektívnym pohľadom na dosiahnutie cieľa metodického dňa.

Prezentované prílohy spracovaných dotazníkových foriem spätnej väzby sú súčasťou vyhodnotenia vzdelávacích aktivít. Autorka  ponecháva priestor aj pre vlastnú kreatívnosť a tvorivosť organizátora. 

Autorka: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

"Metodický deň vnímame ako dôležitý prvok v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania SR nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja osobnosti učiteľa. Metodický deň na základe získaných skúseností a poznatkov sme predstavili ako náročný proces so zachovaním administratívnych krokov v procese organizačnej a obsahovej prípravy i samotnej realizácie. Skúsenosti nás presviedčajú o dôležitosti súčinnosti organizátorov na úrovni zriaďovateľa a škôl, ktorej výsledkom je uspokojenie vzdelanostných potrieb a záujmov pedagogických zamestnancov." 

 

Viac informácií: METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov