Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Kategória: Aktuality

Analytická štúdia je výstupom z pravidelného monitoringu nezamestnanosti absolventov stredných škôl evidovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý spracúva Odbor metodiky a tvorby informácií školstva CVTI SR.

Sledovaný vývoj nezamestnanosti absolventov stredných škôl prebieha v sezónnych cykloch od júna do mája nasledujúceho roku. Začína ukončením školy a príchodom čerstvých absolventov na trh práce. 

Objektom analýzy sú nezamestnaní absolventi stredných škôl, v štúdii rozdelení do troch skupín:

  1. absolventi učebných odborov,
  2. absolventi študijných odborov,
  3. absolventi gymnázií.

Výstup je primárne zameraný na analýzu obdobia jún 2017 až máj 2018.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/Nezamestnanost_A18_.pdf 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov