Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

O vyplácaní odmien rozhodujú zamestnávatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva nie je zamestnávateľom učiteľov, nemôže im priamo vyplácať odmeny, ani ich rušiť. Odmeny môže vyplácať ich zamestnávateľ z prostriedkov poskytnutých ministerstvom školstva. 

Za prvé tri kvartály roku 2018 boli takto vyplatené odmeny vo výške 30,2 milióna eur, za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku to bolo 26,8 milióna eur. Od septembra 2016 do januára 2019 sa platy učiteľov zvýšia súhrnne o 22 % (6 % + 6 % + 10 %) a ďalšie 10 %-né zvýšenie nastane 1. januára 2020, t.j. sumárne platy narastú od septembra 2016 o celých 32 %. Tento nárast je garantovaný aj zákonmi. Priemerná mzda v regionálnom školstve v roku 2019 by tak mala byť oproti roku 2015 vyššia o takmer 300 eur. Vďaka tejto vláde sa tak ich priemerná mzda zvýši z 954 eur v roku 2015 na očakávaných 1 377 eur v roku 2020, čo bude predstavovať nárast o 423 eur, resp. 44 %.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/odmeny-ucitelom-nikto-nezrusil/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk