Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Prezident podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon sa týka poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa všetkým deťom navštevujúcim posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy a všetkým deťom plniacim si povinnú školskú dochádzku na základných školách.

Cieľom je:

  • vytvoriť legislatívne podmienky pre poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa širšiemu okruhu detí,
  • odstrániť sociálne bariéry a rozdiely medzi deťmi pri poskytovaní stravy,
  • zlepšiť stravovacie návyky detí,
  • finančne odbremeneniť zákonných zástupcov detí od úhrady za stravu.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa bude poskytovať všetkým deťom navštevujúcim posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy a všetkým deťom plniacim si povinnú školskú dochádzku na základných školách.

Legislatívny proces v národnej rade SR

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk