Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktualizácia údajov do Centrálneho registra za december 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: http://crinfo.iedu.sk

Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra za december 2018 je akceptovaná do 11. januára 2019 včítane - oproti ostatným mesiacom zmena termínu.

Od decembra 2018 kmeňové školy nastavujú vo svojich školských informačných systémoch pri žiakoch, ktorí odišli do školy pri špeciálnych výchovných zariadeniach prerušenie štúdia a nie ukončenie štúdia ako doteraz.

Zdroj a ďalšie informácie: http://crinfo.iedu.sk/RISPortal


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov