Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dovolenka


Čerpanie dovolenky a jej prerušenie N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

 Otázka: Zamestnanec chce počas plánovanej dovolenky, ktorú čerpá počas vedľajších a hlavných prázdnin, navštíviť lekára, čiže chce prerušiť dovolenku na tzv. paragraf. Postupujem ako riaditeľ školy (zamestnávateľ) správne a v súlade s platnou leg...

Čerpanie dovolenky a práca v kalendárnom roku 60 dní N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Ako má riešiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky u zamestnankyne, ktorá bola na PN-ke od 5. 1. do 23. 5. 2018. 24. 5 .2018 nastúpila do práce po PN-ke. V práci si odpracovala 27 dní. Keďže počas letných prázdnin sa spravidla na školách čerpá ...

Dĺžka dovolenky, podmienky čerpania, poskytovania, krátenia a poskytovanie náhrad A

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Sme cirkevná základná škola. V predošlých rokoch sme mali 8 zamestnankýň, učiteliek na reťazených MD a RD. Tento rok a nasledujúce roky sa postupne vracajú z RD. Neboli na ne tvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tento rok si viaceré z ...

Dokladovanie dovolenkového voľna N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môžu pedagogickí zamestnanci počas prázdnin, kedy majú vypísanú dovolenku, na konci mesiaca dokladovať dovolenkové voľno zamestnávateľovi potvrdením od lekára, prípadne potvrdením o sprievode člena rodiny.

Dovolenka 9 týždňov N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Dovolenka pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

Náhrada mzdy za účasť v maturitnej komisii N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Patrí učiteľovi náhrada mzdy z dôvodu účasti v maturitnej komisii opravného termínu teoretickej časti odbornej zložky aturitnej skúšky v inej ako kmeňovej škole? Musí si daný učiteľ čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno? 

Nariadenie dovolenky zamestnancovi N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zamestnanec mi odchádza do dôchodku k 31. 8. 2020. Má 49 dní dovolenky. Koľko dní mu môžem nariadiť ako zamestnávateľ?

Nariadenie/dohoda o čerpaní dovolenky N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Máme zamestnankyňu, ktorá podala výpoveď koncom apríla s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá jej končí k 30. 6. 2023. Má zostatok dovolenky k tomuto dátumu 19,5 dňa. Môžem jej nariadiť/dohodnúť sa, aby si čerpala dovolenku v mesiaci jún, keď je...

Odmietnutie žiadosti o dovolenku N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa bola 2 x na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Vrátila sa 25. augusta 2022 ako vychovávateľka. Na MD odišla v októbri 2016, vtedy už nemala ani deň dovolenky. V septembri 2022 dostala za 6 rokov 22 dní dovolenky navyše okrem ria...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

12 % príplatok za profesijný rozvoj A

Publikované: Aktualizované:

Absolvovanie funkčného vzdelávania ako podmienka účasti na výberovom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Asistent učiteľa a predĺženie zmluvy podľa Zákonníka práce A

Publikované: Aktualizované:

Atestácia ako podmienka na výkon funkcie riaditeľa A

Publikované: Aktualizované: