Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dovolenka


Čerpanie dovolenky a jej prerušenie N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

 Otázka: Zamestnanec chce počas plánovanej dovolenky, ktorú čerpá počas vedľajších a hlavných prázdnin, navštíviť lekára, čiže chce prerušiť dovolenku na tzv. paragraf. Postupujem ako riaditeľ školy (zamestnávateľ) správne a v súlade s platnou leg...

Čerpanie dovolenky a práca v kalendárnom roku 60 dní N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Ako má riešiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky u zamestnankyne, ktorá bola na PN-ke od 5. 1. do 23. 5. 2018. 24. 5 .2018 nastúpila do práce po PN-ke. V práci si odpracovala 27 dní. Keďže počas letných prázdnin sa spravidla na školách čerpá ...

Dĺžka dovolenky, podmienky čerpania, poskytovania, krátenia a poskytovanie náhrad N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Sme cirkevná základná škola. V predošlých rokoch sme mali 8 zamestnankýň, učiteliek na reťazených MD a RD. Tento rok a nasledujúce roky sa postupne vracajú z RD. Neboli na ne tvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tento rok si viaceré z ...

Dokladovanie dovolenkového voľna N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môžu pedagogickí zamestnanci počas prázdnin, kedy majú vypísanú dovolenku, na konci mesiaca dokladovať dovolenkové voľno zamestnávateľovi potvrdením od lekára, prípadne potvrdením o sprievode člena rodiny.

Dovolenka 9 týždňov N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Dovolenka pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

Náhrada mzdy za účasť v maturitnej komisii N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Patrí učiteľovi náhrada mzdy z dôvodu účasti v maturitnej komisii opravného termínu teoretickej časti odbornej zložky aturitnej skúšky v inej ako kmeňovej škole? Musí si daný učiteľ čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno? 

Nariadenie dovolenky zamestnancovi N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zamestnanec mi odchádza do dôchodku k 31. 8. 2020. Má 49 dní dovolenky. Koľko dní mu môžem nariadiť ako zamestnávateľ?

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky uvádza Z...

Prenášanie dovolenky N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Má riaditeľka školy právo nariadiť čerpať dovolenku ku koncu kalendárneho roka počas pracovných dní s vysvetlením, že sa nesmie prenášať do ďalšieho kalendárneho roka viac než desať dní tohtoročnej dovolenky? Keďže som musela čerpať dovolenku, pra...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk