Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov. Web: www.nesudtesa.sk

Počet článkov autora: 2


Poradné orgány v škole - predmetové komisie

Riaditeľ základnej školy môže zriadiť ako poradný orgán metodické združenie, predmetovú komisiu alebo koordinačný tím. Tieto orgány pomáhajú riaditeľovi pri pedagogickom riadení, ale i pri kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Metodické o...

Poradné orgány riaditeľa školy - metodické združenia

Legislatívne zmeny prijaté v poslednom období neobišli ani oblasť poradných orgánov riaditeľa školy. V príspevku si pripomenieme významnú úlohu vedúceho metodického orgánu so zameraním sa na kompetenčný profil vedúceho metodického združenia. Metod...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk