Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. ŠŠI odporúča rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk.

Štátna školská inšpekcia nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Konštatuje, že podanie sťažnosti síce väčšinou pomôže vyriešiť konkrétny problém, ale len málokedy zlepší vzťahy.

Zdroj: https://www.ssi.sk/2021/01/22/odporucanie-statnej-skolskej-inspekcie-k-podavaniu-staznosti-v-suvislosti-covid-19/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk