Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy sú v sume 33,50 €. Paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie je v sume 27,00 €. Paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe je v sume 13,50 €. Odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka je v sume 2,00 €. Odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka je v sume 1,34 €.

Zdroj: https://www.minedu.sk/rok-2021/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov