Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Školy pokračujú v režime ako doteraz (MŠVVaŠ SR)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 

Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Otvorené by pre žiakov takýchto rodičov mali byť aj ŠKD pre 1. stupeň ZŠ. Kategórie zamestnancov kritickej infraštruktúry vyplývajú zo zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, v prípade nejasností má konečné slovo zriaďovateľ. Na ministerstve školstva sa pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený v utorok (tlačová konferencia ministra školstva). Termín jarných prázdnin sa meniť nebude. Školy budú mocť na základe záujmu rodičov a žiakov organizovať dobrovoľné „Jarné školy“. Cieľom bude prejsť si so žiakmi potrebné učivo a doplniť vzdelanie v tých v oblastiach a predmetoch, v ktorých majú nedostatky. Prípadné zvýšené náklady, ktoré školám vzniknú, im budú preplatené.

Zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov