Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Koniec januára 2021 a niektoré daňové povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január v roku 2021 je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov až najbližší pracovný deň - pondelok 1. februára 2021.

Daň z nehnuteľností

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2020, mali by ste do 1. 2. 2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb). Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie. Ak v priebehu roka 2020 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí  podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 1. 2. 2021.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Elektronická diaľničná známka

Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2020 (výnimkou je známka na 365 dní) sa končí 31. 1. 2021. Ak chcete naďalej cestovať po diaľniciach a rýchlostných cestách na území SR, mali by ste si zakúpiť novú elektronickú diaľničnú známku, pričom si môžete vybrať zo štyroch typov: 10 dňová, mesačná, ročná a na 365 dní.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Daň z motorových vozidiel

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v SR a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel (tzv. cestná daň) za obdobie od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021 máte ešte čas. Lehota sa legislatívnou zmenou posunula až na 31. 3. 2021. Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_koniec-januara-2021-a-niektore

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov