Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štátna školská inšpekcia pomôže školám implementovať metodiku wellbeingu a autoevalvácie

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia bude realizovať v období od 1. novembra 2021 do 1. novembra 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom: Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej projektovej výzvy.

Projekt sa venuje dvom témam potrebným pre posilnenie kvality slovenského školstva – wellbeingu a autoevalvácii škôl. Pre tento účel bude ŠŠI implementovať skúsenosti a príklady dobrej praxe projektových partnerov z Českej republiky a Fínska. Dokáže tak zo zahraničia priniesť kvalitné prvky vzdelávania. Osobitne dôležitá bude aktivita mobility, kde prostredníctvom job-shadowingu navštívia naši školskí inšpektori partnerov z Fínska a Českej republiky. Budú tak môcť sledovať najúspešnejšie prístupy priamo v praxi.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/11/18/elementor-6271/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov