Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rok 2022 bude Európskym rokom mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: europskenoviny.sk

Komisia v nadväznosti na oznámenie predsedníčky von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie 2021 prijala formálny návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže.

Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a mladými ľuďmi má v úmysle:

  • vyznamenať a podporiť generáciu, ktorá toho počas pandémie obetovala najviac, a dať jej nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť tým, že vyzdvihne nové perspektívy a príležitosti, ktoré ponúka zelená a digitálna transformácia,
  • povzbudiť všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, vidieckych alebo odľahlých oblastí alebo zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnej zmeny,
  • propagovať príležitosti, ktoré politiky EÚ poskytujú mladým ľuďom na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja. Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s úspešným vykonávaním programu NextGenerationEU pri zabezpečovaní kvalitných pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy, a
  • čerpať inšpiráciu z činov, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe Konferencie o budúcnosti Európy.

Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá znovu otvára vyhliadky pre mladých ľudí vrátane kvalitných pracovných miest a príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré zodpovedajú potrebám Európy v budúcnosti, a podporuje účasť mladých ľudí na živote spoločnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://europskenoviny.sk/2021/10/15/komisia-zacina-pracovat-na-europskom-roku-mladeze-2022/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov