Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Školský digitálny koordinátor

Kategória: Výzvy

V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora. Táto pracovná pozícia bude v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch finančne podporovaná v tých vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka. Konečný termín na predloženie žiadosti je 30. 9. 2021 do 23:59 hod. (minedu.sk).

 

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach: vízia školy, škola ako komunita aktérov, škola ako vzdelávacie prostredie.

  1. Škola zareaguje na výzvu NP edIT zverejnenú na stránke MŠVVaŠ SR alebo na stránke NP edIT vyplnením online formulára.
  2. Pridelenie pozície bude realizované formou bodového hodnotenia na základe vopred stanovených kritérií.
  3. Po uznaní nároku školy na koordinátora jej bude MŠVVaŠ SR nápomocné pri obsadzovaní tejto pozície.
  4. Realizácia pozície koordinátora sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: pedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok, pedagogický zamestnanec na plný úväzok.
  5. V kooperácii s NP IT Akadémia zabezpečí MŠVVaŠ SR vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov formou úvodného a priebežného vzdelávania.
  6. Obsadenie pracovnej pozície školského digitálneho koordinátora sa uskutoční od 01. 09. 2021.

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne - It akadémia – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROčIE (itakademia.sk).

Podanie žiadosti

  • Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR na: https://koordinatori.iedu.sk/.
  • Konečný termín na predloženie žiadosti je 30. 9. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnocovanie žiadostí bude prebiehať priebežne.
  • Pred odoslaním žiadosti potencionálnym žiadateľom ministerstvo odporúča si naštudovať VÝZVU.
  • Otázky na:  koordinatori.edit@minedu.sk. V úvode správy uveďte EDUID školy.

Zdroj a ďalšie informácie: minedu.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev