Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2021

2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností

Kategória: Výzvy

Pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, chcete zdieľať svoje najlepšie skúsenosti z vyučovacej a riadiacej praxe s kolegami z iných škôl alebo školských zariadení? Uzávierka výzvy je do 16. apríla 2021 (mpc-edu.sk).

EkoKvíz pri príležitosti Dňa Zeme

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sa môžete zapojiť do inovatívneho celoslovenského EkoKvízu na stránke ekokviz.eu. Prebiehať bude každý deň od 22.4. do 21.5.2021 a možno si v ňom zlepšiť hravou formou svoje znalosti v environmentálnych témac...

Fond malých projektov SK - ČR (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (grantexpert).

Fond na podporu športu: Podpora pre amatérske športové kluby a organizácie

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií. Uzávierka: do 15. 4. 2021 (grantexpert.sk).

Fond na podporu umenia 6/2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility. Uzávierka: 1. 3. 2021 (grantexpert).

Fond na podporu umenia 7/2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility. Uzávierka: do 22. 3. 2021 (grantexperkt.sk).

Generácia 3.0 pre rok 2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2021. Hľadá občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, na prístup k vzdelávaniu pre všetkých ž...

Granty z Veľvyslanectva USA na Slovensku

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv a kultúry. Podporené môžu byť napríklad aj projekty zamerané na výučbu anglického jazyka, multikulturalizumus, postavenie žien a ďalšie témy. Uzávierka: 31. 7. 2021 ...

JUNIOR INTERNET – Tvoj odrazový mostík do online sveta

Kategória: Výzvy

AMAVET vyhlasuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorých doménou je tvorba v online priestore. Prihlasovať projekty do súťažných kategórií môžu autori do 15. marca 2021...

Karpatská nadácia - Máme radi východ (2021)

Kategória: Výzvy

Grantová výzva podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska. Uzávierka do 3. 5. 202 (grantexpert.sk).

KOOPERATIVA - Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Projekt/žiadosť musí byť odoslaný do 31. januára 2021 (nds.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk