Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Odchod do dôchodku a vyplatenie odchodného a odstupného

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Máme pedagogického zamestnanca, ktorý mal 65 rokov v novembri 2021, pracovný pomer mu končí 31. 8. 2022. Učiteľ chce naďalej pokračovať v pracovnom pomere. Je potrebné ukončiť pracovný pomer a vyplatiť odchodné a odstupné, keď chce pokračovať naďalej ako učiteľ? Alebo mu môžem predĺžiť pracovnú zmluvu dodatkom na 2 roky napr. do 31. 8. 2024 a odchodné mu vyplatiť až po skončení pracovného pomeru t. j. 31. 8. 2024? Či ukončiť pracovný pomer 31.8.2022 a uzavrieť novú pracovnú zmluvu od 1. 9. 2022? 

Podľa § 82 ods. 7  zák. č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skon

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk