Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené pre jednotlivé školy finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa na celý rok 2017 (stav k 12. 9. 2017).

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-alebo-s-nadanim/

Normatív na jedného asistenta učiteľa sa od 1. 9. 2017 upravil na 800 Eur/1 mesiac.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/september-2017/

V prípade, že zriaďovateľ nepožiadal o asistenta učiteľa do 31. 5. 2017 prostredníctvom uvedenej webovej aplikácie, môže v tomto kalendárnom roku predložiť ministerstvu školstva žiadosť o pridelenie asistenta učiteľa prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. 9. 2017.

Bližšie informácie: http://www.eduzber.sk/financie/doc/zmeny_2017.pdf

Súvisiace pracovné situácie:

Súvisiace právne predpisy a komentáre:

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk