Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Rast platov pre učiteľov je nedostatočný

Kategória: Aktuality

Úradníci hodnotia verejné výdavky jednotlivých ministerstiev a navrhujú odporúčania pre ich efektívnejšie vynakladanie. Výsledky revízie boli publikované vo forme záverečnej správy na začiatku júla. Teraz je ten čas, kedy sa môžu premietnuť niektoré z odporúčaní do rozpočtu na nasledujúci rok. 

Záverečná správa hovorí napríklad o potenciálnych úsporách, ktoré vidí v racionalizácii siete regionálneho školstva či zrušení kreditových príplatkov. V prípade platov učiteľov uvádza, že okrem plošného zvyšovania platov učiteľov by mali byť prioritami predovšetkým postavenie mladých učiteľov a lepšia väzba odmeňovania na kvalitu učiteľov vrátane väčšieho podielu odmien na mzde.

Zdroj a ďalšie informácie: 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk