Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Významné úpravy duálneho vzdelávania po novelizovaní zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.  61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní.

Medzi významné  úpravy patrí:

  • predĺženie obdobia na podpis učebnej zmluvy do 15. 9. príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka;
  • možnosť podpisu učebnej zmluvy až do 31. 1.  príslušného školského roka, ak sa nenaplnil počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie;
  • možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi predovšetkým malými a strednými podnikmi;
  • zrušenie horného limitu odmeny pre žiaka za každú hodinu vykonanej produktívnej práce;
  • odstránenie krátenia mzdového normatívu stredným odborným školám;
  • zníženie administratívnej záťažepri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania;
  • zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovaniau iného zamestnávateľa alebo v dielni, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania;
  • zmena systému pri  určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja;
  • ustanovenie pozície hlavného inštruktora ktorý môže viesť počas praktického vyučovania rovnaký počet žiakov ako majster odbornej výchovy a koordinovať činnosť viacerých inštruktorov;
  • podniková škola, v ktorej zamestnávateľ pripravuje budúcu pracovnú silu aj pre iných zamestnávateľov, je vyňatá z procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnym krajom.

Zdroj  ďalšie informácie: 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov