Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov. Od 1. augusta 2018 možno viesť pedagogickú dokumentáciu ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a ktorých vzory vrátane potrebných sprievodných pokynov bude MŠVVaŠ SR schvaľovať a zverejňovať na svojom webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk.

1. 9. 2018 Začiatok školského roka
3. 9. 2018 Začiatok školského vyučovania v prvom polroku
31. 10. - 2. 11. 2018 Jesenné prázdniny
23. 12. 2018 - 7. 1. 2019 Vianočné prázdniny
31. 1. 2019 Koniec školského vyučovania v prvom polroku
1. 2. 2019 Polročné prázdniny
4. 2. 2019 Začiatok školského vyučovania v druhom polroku

18. 2. - 22. 2. Košický a Prešovský kraj

25. 2. - 1. 3. Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj 

4. 3. - 8. 3. Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj 

Jarné prázdniny 
19. 4. 2019 Veľký piatok - deň pracovného pokoja
18. 4. - 23. 4. 2019 Veľkonočné prázdniny
1. 5. 2019 Sviatok práce - deň pracovného pokoja
8. 5. 2019 Deň víťazstva nad fašizmom - deň pracovného pokoja
28. 6. 2019 Koniec školského vyučovania v druhom polroku
1. 7. - 31. 8. 2019 Letné prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie príspevky k témeVedenie pedagogickej dokumentácie elektronicky


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov