Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Iuventa - Pilotné overenie programu Škola bez nenávisti

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozbieha pilotné overenie programu Škola bez nenávisti, ktorým nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“. 

V rámci programu chce zapojeným školám poskytnúť aktuálne informácie o dostupných vzdelávaniach či iných programoch pre rozvoj škôl v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva, podporiť prepojenie medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a spoluprácu škôl a kvalitných mimovládnych organizácii. Organizácie, ktoré ponúkajú vzdelávacie materiály, vzdelávania či programy pre základné a stredné školy môžu vyplniť  informácie v nasledovnom formulári: https://goo.gl/forms/KRidJoLiSnR8M55F3.

Bližšie informácie poskytne koordinátorka programu Michaela Ujházyová, michaela.ujhazyova@iuventa.sk. 

Zdroj: https://bit.ly/2Ot1lR6


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk