Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kultúrne poukazy 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: Ako možno kultúrne poukazy využiť? Tri zo štyroch poukazov môže

Kultúrna inštitúcia prihlásená do programu Kultúrne poukazy 2018 umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch alebo aj iné účastnícke poplatky. Ak je cena vstupenky vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí návštevník v hotovosti.

Ak je cena vstupenky vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí návštevník v hotovosti. Ak je cena vstupenky nižšia, nevydáva sa z neho žiadna finančná suma. V takom prípade odporúčame kultúrnej inštitúcii zahrnúť do ceny poukazu niektoré ďalšie kultúrne služby (napr. prednášku, vzdelávacie materiály, propagačné predmety).

Ako možno kultúrne poukazy využiť?

  • Tri zo štyroch poukazov môže ich majiteľ použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo štyroch poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Taký poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.

Možno kultúrny preukaz preniesť?

  • Nie, kultúrny poukaz je neprenosný na inú osobu a nemožno ich ani zameniť za finančnú hotovosť.

Ako postupovať v prípade, ak je vstupné do kina celkom 50 eur a učiteľ chce platiť kultúrnymi poukazmi a doplatiť v hotovosti za desať žiakov?

  • V takom prípade sa použije desať kupónov (40 eur) a zostatok sa doplatí v hotovosti (10 eur).

Ako postupovať v prípade, ak má učiteľ päť kupónov a desať žiakov?

  • V zásade platí, že päť kupónov sa použije na päť žiakov. Nemožno použiť kupón v hodnote 4 eura na viac žiakov, t. j. nesmie sa za 10 žiakov zaplatiť piatimi kultúrnymi poukazmi.

Kto môže použiť kultúrne poukazy? Platia aj pre stredné školy?

  • Kultúrne poukazy na rok 2018 sú primárne určené základným školám a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití.

Čo s nevyužitými kultúrnymi poukazmi?

  • Nevyužité kultúrne poukazy sa žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom týchto škôl rozdajú na konci školského roka, aby mohli byť použité až do 12. 11. 2018 vrátane.

Je v poriadku, ak sa použili kultúrne poukazy aj počas letných prázdnin?

  • Áno, je to v poriadku a plne v súlade s podmienkami používania kultúrnych poukazov. Ak žiakom zostanú nevyužité poukazy aj na začiatku ďalšieho školského roka (september 2018), môžu s nimi naložiť ľubovoľne (uplatniť samostatne vo svojom voľnom čase alebo ich opäť odovzdať triednemu učiteľovi do úschovy pre podujatia organizované školou).

Kedy končí platnosť kultúrnych poukazov?

  • Platnosť kultúrnych poukazov končí 12. 11. 2018 vrátane.

Kde možno kultúrne poukazy použiť?

Môže základná škola/žiaci použiť kultúrne poukazy aj na predstavenie v decembri, ak sa vopred uhradia kultúrnymi poukazmi v septembri na začiatku nového školského roka 2018/2019?

  • Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia po termíne 12. novembra vrátane (t. j. v mesiacoch november a december 2018), môžu kultúrne inštitúcie vybrať poukazy vopred.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, 7. 8. 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov