Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aj študenti pracujúci na dohodu si môžu uplatniť odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Aj študenti si môžu pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov určiť jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne a neplatiť z nej poistné na dôchodkové poistenie. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku len na jednu dohodu.

Študent o uplatnení výnimky písomne informuje zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2zBnwfL


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov