Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európska súťaž v štatistike

Kategória: Aktuality Autor/i: https://esc2023.statistics.sk/

Európska súťaž v štatistike je súťaž, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi.

Všeobecné ciele Európskej súťaže v štatistike sú:

  • podporovať zvedavosť a záujem o štatistiku u žiakov,
  • povzbudiť učiteľov k používaniu nových materiálov na výučbu štatistiky vrátane využitia reálnych údajov oficiálnej štatistiky (európskej a národnej) a hľadaniu spôsobu uplatnenia nadobudnutých znalostí zo štatistiky,
  • ukázať žiakom a učiteľom spoločenský význam štatistiky,
  • podporovať tímovú prácu a spoluprácu medzi žiakmi pri dosahovaní spoločných cieľov.

Národného kola sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl v odbore vzdelávania, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Žiaci sa do súťaže prihlasujú v tímoch zložených z 1 až 3 žiakov. Žiaci v jednom tíme musia byť z tej istej školy a patriť do rovnakej vekovej kategórie. Každý tím musí mať učiteľa zo svojej školy, ktorý bude pôsobiť ako tútor tímu a dohliadať na jeho prácu. Učitelia sa súťaže nezúčastňujú.

Učitelia, ktorí sa chcú so svojimi žiakmi zúčastniť ESC, musia zaregistrovať svoj/-e tím/-y online cez registračnú platformu, ktorá je dostupná z webovej stránky esc2023.statistics.sk v období od 20. 10. do 16. 12. 2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://esc2023.statistics.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov