Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné

Kategória: Aktuality Autor/i: prevenciakriminality.sk

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že niekto iný spáchal, pripravuje alebo pácha trestný čin. 

Trestná zodpovednosť hrozí za neoznámenie alebo neprekazenie zločinov, na ktoré zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo za neoznámenie alebo neprekazenie niektorého z trestných činov korupcie. Existujú však aj okolnosti, ktoré trestnú zodpovednosť vylučujú a konanie jednotlivca nie je trestné.

V prípade, ak ste sa sami stali obeťou trestného činu, potrebujete sa poradiť alebo neviete, ako máte ďalej postupovať, kontakty na informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom kraji nájdete v tejto brožúre

Zdroj: https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/288-neoznamenie-alebo-neprekazenie-zlocinu-moze-byt-trestne


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov