Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Projekty ako súčasť edukačného procesu v ZŠ s MŠ Rabčice

Kategória: Výzvy

Realizácia projektovej výučby môže prebiehať vo formálnom, ale aj v neformálnom edukačnom prostredí. Hlavným pedagogickým cieľom projektu je zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií žiaka (samostatnosť, kritické myslenie, flexibilita, schopnosť prispievať k práci skupiny a spoločnosti, prejavovať solidaritu, riešiť konflikty, zúčastniť sa diskusie a vyjadriť vlastný názor a iné).

Príklady z pedagogickej praxe v ZŠ s MŠ Rabčice

Úlohou učiteľa  ako facilitátora v rámci projektovej výučby je príprava zadania projektového zámeru, ktorý predloží žiakom, pričom opis projektového zámeru musí byť pre žiaka zaujímavý. Docielime to ponukou problému vychádzajúcou z reálneho života.

Zelená pre zmenu - grantový program Zelené vzdelávanie - Nadácie Volkswagen Slovakia

Cieľom programu je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí. ZŠ s MŠ Rabčice zrealizovalo školskú súťaž, v ktorej žiaci dostali možnosť navrhnúť  úpravu a rozhodovať o využití  exteriéru školy. Priebeh súťaže pozostáva z triedneho kola, školského kola a veľkého finále. Veľké finále je otvorené, prebieha vo vstupnej miestnosti školy, dostupné je pre každého žiaka a obyvateľa obce.

         Žiacke návrhy                    Hlasovanie o víťaznom návrhu         Autorka víťazného návrhu

 html>

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev