Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

24. júna 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovenku predložil 10 zásadných pripomienok, z ktorých ostali v rozpore tri – zníženie základného úväzku učiteľov materských škôl, vychovávateľov centier voľného času a majstrov odbornej výchovy. Ministerstvo akceptovalo pripomienky k úväzku učiteľa v triedach s bilingválnym vzdelávaním, vedúcich vychovávateľov a riaditeľa školy, ak sa škola zúčastňuje medzinárodných projektov alebo uskutočňuje experimentálne overovanie. Ministerstvo neakceptovalo pripomienku k zariadeniam sociálnej pomoci (určenie úväzku), preto zväz bude iniciovať zmenu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Zdroj: https://bit.ly/2FsFfc0.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov