Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní - Úroveň SKKR/EKR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Vysvedčenia 4. a 9. ročníka treba tlačiť s EQF kódom. Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sú s uvedením úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca(SKKR /EKR) zverejnené na webovom sídle MŠVVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/prehlad-kvalifikacii-v-skkr/.

Základné školy:

1. stupeň základných škôl 

Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  1. - 3. ročník a žiakom, ktorí neúspešne absolvovali 4. ročník, sa od 1. septembra 2018 vydávajú vysvedčenia bez uvedenia úrovne Slovenského kvalifikačného rámca /Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR). Žiakom, ktorí úspešne absolvovali 4. ročník, sa od 1. septembra 2018 na vysvedčení s doložkou uvedie označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR): 1.

2. stupeň základných škôl - školský rok 2018/2019

Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  5. - 8. ročník a ktorí neúspešne absolvovali  9. ročník, sa v školskom roku 2018/2019 vydávajú vysvedčenia bez uvedenia úrovne Slovenského kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR). Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  9. ročník sa v školskom roku 2018/2019 na vysvedčení s doložkou uvedie označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR): 2.

Stredné školy

Žiakom, ktorí úspešne absolvovali 1. ročník päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého boli prijatí z ôsmeho ročníka základnej školy sa v školskom roku 2018/2019 na vysvedčení s doložkou uvedie označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR/EKR): 2.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/nove-vzory-tlaciv-dokladov-o-ziskanom-vzdelani-uroven-skkrekr/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov