Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený v 3. čítaní. 

Novela zvýšuje finančné ocenenie všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov. Obsahuje adresné zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou (t. j. na začiatku kariéry), a to zvýšuje platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a úpravuje zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. Platové tarify sa od 1. 9. 2019 zvýšujú o 9,5 %. Úpravou § 7 ods. 12 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe o 0,25 % pre 1-8 rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe. Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3, § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 % na 14 %. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napr. vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku za prácu nadčas. 

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov