Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Únia miest Slovenska podporila iniciatívu „Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!”

Kategória: Aktuality Autor/i: ÚMS, Bratislava, 30.8. 2021

Únia miest Slovenska podporila spoločné vyhlásenie organizácií pôsobiacich v oblasti športu, vzdelávania, podnikania, podpory a ochrany zdravia detí a mládeže: „Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!” Vyhlásenie, ktorého iniciátorom je občianske združenie Rodičia.sk, apeluje na nevyhnutnosť otvoriť celospoločenskú debatu na tému športu a zdravia detí, ako súčasť riešenia následkov pandemickej krízy. Stojíme pred začiatkom nového školského roka, ÚMS preto považuje za dôležité pripojiť sa k ďalšiemu apelu na nevyhnutnú zmenu v prístupe k zdraviu našich detí.

Podľa celoslovenského reprezentatívneho prieskumu OZ Rodičia.sk z júna 2021 až tri štvrtiny ľudí sú presvedčení, že obmedzenie športových a pohybových aktivít počas 2. vlny pandémie malo mimoriadne negatívny vplyv na duševné a fyzické zdravie detí a mládeže, pretože až 93 % respondentov súhlasí, že práve šport a pohyb sú nevyhnutným predpokladom pre ich zdravý vývoj. ÚMS súhlasí, že je povinnosťou celej spoločnosti upriamiť väčšiu pozornosť na deti a urobiť všetko preto, aby sa čo najskôr mohli z tejto krízy zotaviť a vykročiť správnym smerom - k zdraviu, vzdelaniu a spokojnosti.

Na vedľajšie účinky izolácie detí a mládeže aj odborník na tropickú medicínu a infektológiu, prof. Vladimír Krčméry: „...nemôžeme prehliadať ďalšie štyri epidémie spôsobené obmedzeným chodom škôl. Konkrétne epidémiu depresie, epidémiu závislosti na internete, epidémiu vedomostnej a sociálnej deprivácie a epidémiu detskej obezity.“ Vážime si, že rodičia a ľudia pracujúci s deťmi a mládežou chcú tento moment využiť na to, aby upozornili celú spoločnosť, že trendy zhoršujúceho sa fyzického a duševného zdravia detí a mládeže na Slovensku nie sú len javom súvisiacim s pandémiou, ale skôr dlhodobou realitou, ktorú pandémia len odhalila a urýchlila.

S ohľadom na zdravie a budúcnosť detí a mládeže je na Slovensku nevyhnutné:

  1. Maximalizovať možnosti trávenia času na čerstvom vzduchu pohybovými aktivitami.
  2. Zvýšiť do budúcnosti pozornosť venovanú pohybovým aktivitám na školách.
  3. Bezodkladne investovať do školskej športovej infraštruktúry.

Táto podpora nadväzuje na podpísané Memorandum o spolupráci Únie miest Slovenska s Akadémiou Mateja Tótha, ktorého cieľom je vzájomná podpora športu, a to zavedením 3. hodiny telesnej a športovej výchovy do vybraných základných škôl v ôsmich slovenských mestách od septembra 2021.

Jozef Božík, primátor mesta Partizánske, splnomocnenec ÚMS pre podporu športu:Záujmom všetkých samospráv na Slovensku je, aby mali naše deti vytvorené dôstojné a motivujúce podmienky pre svoje športové záujmy a tým aj pre svoj zdravý fyzický a osobnostný rozvoj. Úprimne, považujeme za kľúčové, aby sa tejto téme venovala väčšia pozornosť naprieč celou spoločnosťou a najmä, aby sme dokázali spoločne hľadať a realizovať zmysluplné riešenia, ktoré zabezpečia deťom na školách optimálny rozvoj pohybových aktivít.“ Matej Stuška, výkonný riaditeľ Občianske združenie Rodičia.sk: "Veľmi nás teší podpora tak významnej organizácie, akou je Únia miest Slovenska, pretože potvrdzuje celospoločenskú zhodu na tom, že zdravie detí a mládeže nám nie sú ľahostajné, a preto chceme v našej krajine spoločne vytvárať kvalitné podmienky pre ich pohyb, šport a socializáciu. Pre všetkých rodičov je navyše povzbudivé vidieť, že mestá na Slovensku podnikajú aj konkrétne kroky pre posilnenie pohybových aktivít na školách, či už investíciami do potrebnej infraštruktúry, alebo podporou konkrétnych aktivít na školách, ktoré sú v ich kompetencií. Úprimne sa tešíme na prípadnú spoluprácu."

Tlačová správa, Bratislava, 30.8. 2021

UPOZORNENIE - V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame je aj Spoločné vyhlásenie 23 organizácií za podporu pohybu a športu na školách a Prieskum názorov populácie a rodín s deťmi do 18 rokov.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov