Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je dostatočné, upozorňujú analytici NKÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Slovenskí žiaci mali školy zatvorené takmer najdlhšie v EÚ, najväčší dopad to malo na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré mali len málo možností sa vzdelávať dištančne. Až 128 tisíc detí, čo predstavuje viac ako 18 %, sa online neučilo. 

Slovensko bolo jednou z krajín, ktoré mali najdlhšie zatvorené školy v EÚ – 28 týždňov. Žiaci sa začali vracať do škôl až po vyše roku od prvého prípadu COVID-19 na Slovensku. NKÚ považuje zmiernenie dopadov pandémie na vzdelávací proces za kľúčovú výzvu, preto víta snahu i aktivity ministerstva školstva. Analytici kontrolného úradu však vidia priestor na zvýšenie ich rozsahu a adresnosti. 

Projekt „Spolu múdrejší“ za takmer 1,5 mil. eur mal byť jedným z opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu zatvorenia škôl počas lockdownu. Tento projekt mal podporiť základné a špeciálne školy, aby v mesiacoch apríl až jún vytvorili podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov, ktorí nemali možnosť sa dištančne vzdelávať. Podporených bolo 20 % z celkových 2 300 základných a špeciálnych základných škôl. Analytici NKÚ vypočítali, že to predstavuje menej ako 40 % zo škôl, ktoré majú vysoký podiel žiakov zo znevýhodneného prostredia, teda tých, ktorí mali najmenšiu šancu sa dištančne vzdelávať prostredníctvom internetu. S využitím údajov o plánovaných počtoch doučovaných žiakov na jednotlivých školách odhadli, že počet doučovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je na úrovni takmer 10 tisíc žiakov, čo predstavuje 30 % ich celkového počtu. Ďalším opatrením je finančná podpora pri organizovaní letných škôl, na ktoré vyčlenilo ministerstvo viac ako 1 mil. eur, trojnásobne viac ako v r. 2020. Podľa odborníkov by však na doučovanie všetkých offline žiakov bolo potrebných viac ako 60-násobok. Doučovanie žiakov základných škôl študentami vysokých škôl je tiež chvályhodná aktivita, no dokázala zachytiť len 1 132 žiakov.

Uvedené zistenia vyvolávajú otázniky o účinnosti a najmä dostatočnosti týchto krokov, ktoré mali byť zamerané najmä na žiakov najviac zasiahnutých pandemickými opatreniami a zatvorením škôl. Otázne je, ako bude zabezpečené dobehnutie učiva pre ostatných 70 %, teda viac ako 20 tisíc detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/doucovanie-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-nie-je-dostatocne-upozornuju-analytici-nku


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov