Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k organizácii distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Od 23. augusta 2021 môžu školy zisťovať záujem o dobrovoľné, domáce samotestovanie žiakov. MŠVVaŠ SR v tejto súvislosti zverejnilo usmernenia k organizácii distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie a návodu na ich použitie.

V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov.

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, ministerstvo odporúča realizovať ho v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR a je uvedený aj nižšie v dokumente. Sprievodca pre samotestovanie a návod na použitie pri testovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Harmonogram distribúcie:

  • do 23.08. - distribúcia antigénových samotestov zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR na okresné úrady v sídle kraja,
  • do 26.08. - škola zistí záujem žiakov o antigénové samotestovanie a požiada OÚ v sídle kraja o ich vydanie,
  • od 30.08. - výdaj antigénových samotestov školám,
  • od 31.08. - výdaj antigénových samotestov rodičom žiakov; o presnom termíne výdaja budú školy rodičov informovať,
  • 12 týždňov - samotestovanie žiakov ZŠ a SŠ a špeciálnych škôl v domácom prostredí (spravidla pondelok, štvrtok).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov