Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné vzdelávanie a príprava – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 1. 9. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: https://siov.sk/

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydal informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2021/2022 v spolupráci so zamestnávateľmi.

Pre školský rok 2021/2022 platí, že sa v školách realizuje od začiatku školského roka prezenčné vyučovanie. Podľa školského semaforu sa nebude zatvárať škola a bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach pri výskyte Covid-19 v danej triede.

Podľa Školského semaforu zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri zabezpečení hygieny na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi usmerneniami ÚVZ SR a najmä pokynmi RÚVZ. Školský semafor neplatí pre praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania. Zamestnávateľ pri určení prevádzkových podmienok a pri zabezpečení hygieny pri poskytovaní praktického vyučovania postupuje voči žiakom rovnako ako voči zamestnancom, nakoľko ide o opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri ktorých má žiak počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca. Aktuálne Pravidlá pre prevádzky a Covid automat neupravujú podmienky vstupu zamestnancov do prevádzok zamestnávateľov a neupravujú ani podmienky vstupu žiakov, ktorí majú postavenie zamestnancov v čase praktického vyučovania, na pracovisko praktického vyučovania a na pracovisko zamestnávateľa. Odporúča sa aby zamestnávateľ, ktorý chce určiť osobitné podmienky pre vstup na praktické vyučovanie u zamestnávateľa podľa predchádzajúceho bodu, určil tieto podmienky v spolupráci so školou a s RÚVZ.

Zdroj a celé znenie inforácií: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/08/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2021-2022-aktualizacia-od-1.9.2021.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov