Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o podrobnostiach o organizácii školského roka je v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť jej ustanovenia s čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024, podľa ktorého štátny sviatok 1. september už nie je dňom pracovného pokoja, a teda aj školské vyučovanie sa bude začínať 1. septembra.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/96


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov