Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda SR schválila Štatút Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Štatút podrobnejšie upravuje úlohy a zásady činnosti, ktoré sú záväzné pre organizačný poriadok ministerstva.

Zmena kompetenčného zákona spočíva v prechode kompetencie štátnej starostlivosti o šport na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Mení sa aj názov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Účelom je zmena doterajšieho vyčerpávajúceho výpočtu kompetencií a úloh ministerstva na demonštratívny výpočet kompetencií a úloh, ktorého aktuálnosť nebude tak výrazne podliehať prípadným legislatívnym zmenám.

Štatút - Vlastný materiál

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1325

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov