Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Implementácia nového kurikula - podpora v školskom roku 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

MŠVVaM spolu s NIVaM a RCPU zadefinovali spoluprácu so školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri implementácii nového kurikula pre školský rok 2024/2025. Využijú pritom skúsenosti získané zo spolupráce s 39 prvými školami.

V každom kraji pripravia Krajské pracoviská NIVaM a príslušné RCPU prvé stretnutie s prihlásenými školami najneskôr do polovice marca 2024. Na stretnutia budú pozvaní okrem riaditeľov aj ďalší zástupcovia škôl – učiteľ 1. ročníka, prípadne supervízor, ktorý je zodpovedný za  koordináciu tvorby ŠkVP.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/podpora-v-procese-implementacie-noveho-kurikula/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov