Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

INEKO - Nové rebríčky škôl podľa výsledkov ich žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: ineko.sk

Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy zverejnil nové rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. V aktualizovanom rebríčku základných škôl podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach – Západ. Pri stredných odborných školách sa na prvé miesto prepracovala výsledkami žiakov a uplatnením na trhu práce dlhodobo úspešná Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. 

https://skoly.ineko.sk/

Upozorenie: Rebríčky škôl na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ineko.sk/clanky/top-skoly-podla-vysledkov-ziakov-zs-sv-cyrila-a-metoda-kosice-zapad-bratislavske-gymnazium-na-teplickej-a-obchodna-akademia-kukucinova-2trnava


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov