Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Mgr. Zdenko Krajčír

odborník na školskú legislatívu a oblasť vzdelávania

Publikácie vo WK: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

Počet článkov autora: 6

Novely školského zákona (2.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Novely školského zákona Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorov Zdenka Krajčíra, Jany Mlsnovej a Žanety Surmajovej bol vydaný v júni 2016. Odvtedy bol k januáru 2019 dvanásťkrát novelizovaný, pričom celkovo má 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe.

Príspevky v diskusii: 0

Hlavným nástrojom manažovania kvality je riadenie

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír Rubrika: Rozhovor Zo seriálu: Rozhovory Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Mgr. Zdenko Krajčír 

Je riaditeľom sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, neskôr aj špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor psychopédia. Bol učiteľom, vychovávateľom, vedúcim vychovávateľom a riaditeľom Výchovného ústavu pre mládež, pracoval aj v súkromnom sektore a dlhé roky pôsobil na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MSVVaŠ SR“) ako poradca ministra, a aj ako odborný referent, riaditeľ odboru a generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školského zákona (1.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Legislatíva Zo seriálu: Novely školského zákona Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) o výchove a vzdelávaní od autorov Zdenko Krajčír – Jana Mlsnová – Žaneta Surmajová, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s.r.o. bol vydaný v júni 2016. K januáru 2019 bol dvanásťkrát novelizovaný, má celkom 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe

Príspevky v diskusii: 0

Novelizácia zákona č. 216/2016 Z. z.

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

Novelizácia zákona č. 216/2016 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Zákon o výchove a vzdelávaní - komentár

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír Rubrika: Do pozornosti Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

(Výňatok)
Tretí oddiel
§ 107
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Príspevky v diskusii: 0

Téma: Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Legislatíva Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Školský zákon upravuje niekoľko osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky, ako je napríklad individuálne vzdelávanie, vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a ďalšie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk