Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová

Počet článkov autora: 6


VZOR - Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor Vnútornej smernice o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor Vnútornej smernice o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Vnútorná smernica o prekážkach v práci N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor Vnútornej smernice o prekážkach v práci. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Vnútorná smernica o prekážkach v práci N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor Vnútornej smernice o prekážkach v práci. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk