Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality

21. decembra 2023 podpísala prezidentka SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Návrhom zákona sa plní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti. Zmena financovania spočíva v tom, že cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie už nebudú financované obcami alebo samosprávnymi krajmi z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Neštátne zariadenia sa majú financovať zo štátneho rozpočtu nielen na základe počtu detí, pre ktoré bola vykonaná odborná činnosť, ale aj na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok. Navrhovaná zmena financovania zabezpečí rovnaký model financovania poradenských služieb pre všetky zariadenia poradenstva a prevencie bez ohľadu na druh zriaďovateľa.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov