Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24. 5. - 28. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

„Budúcnosť máme vo svojich rukách“, tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité. Podujatie Európsky Týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo veku 13 - 30 rokov, pracovníkom s mládežou, rodičom, učiteľom, mládežníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, samosprávam a ďalším zainteresovaným stranám.

Ako odpoveď na hlavnú tému podujatia a jej diskusné témy sme si pre vás v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s informačnou sieťou Eurodesk Slovensko pripravili sériu 5. webinárov, ktoré sa počas celého týždňa uskutočnia v živom vysielaní na našich sociálnych sieťach vždy o 16:00 h.

V pondelok, 24.5.2021 sa uskutoční webinár na tému European Youth Week - Nová generácia EÚ programov pre mládež: Erasmu+ pre mládež a Európsky zbor solidarity. Trojica hostí: Adam Laták, Lenka Babicová a Tomáš Tóth, zástupcovia Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, predstavia programy Erasmus+ a možnosti vycestovania, či medzinárodného dobrovoľníctva v zahraničí.

V utorok, 25.5.2021 sa môžete tešiť na webinár zameraný na inklúziu a rozmanitosť. Webinár povedie Soňa Holúbková, známa psychologička, ktorá sa vo svojej praxi venuje zdravotne postihnutým občanom, ako poradkyňa pôsobí pre zariadenia sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mimovládne organizácie a v mnohých pôsobí ako dobrovoľníčka. Vedie Nadáciu Krajina Harmónie a podporuje začleňovanie občanov so zdravotným postihnutím do života komunity.

Streda, 26.5.2021 bude patriť webináru na tému: Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Tému klimatickych zmien zastrešil Michal Wiezik, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu, členom výborov pre životné prostredie, ochranu zvierat počas prepravy, pre kontrolu rozpočtu a náhradníkom výboru pre poľnohospodárstvo. Je zároveň vedcom, ekológom a docentom Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, s odborným zameraním na krajinnú ekológiu, využívanie pôdy, entomológiu a správu chránených území. Spolu s hosťami Zuzanou Gallayovou - manažérkou programu Zelená škola, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Tadeášom Žďárským – lektorom environmentálneho vzdelávania organizácie NaZemi a Julianou Gerbelou budú diskutovať o politike Európskej únie a jej snahy o zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Opomenutá nebude ani Európska zelená dohoda. Hostia prednesú tipy a postrehy na to , čo dnes mladí ľudia môžu a čo by mali robiť, ak chcú prispieť k úsiliu o smerovanie k udržateľnej budúcnosti.

Vo štvrtok 27.5.2021 sa bližšie pozrieme na Zdravie mladých ľudí. Katarína Dudová, prvá mládežnícka delegátka pri WHO objasní, aké témy momentálne Svetová zdravotnícka organizácia rieši. Rozoberať sa bude aj téma psychického zdravia a jeho ochrana v kontexte pandémie a vplyvu pandémie na naše zdravie.

Piatok, 28.5.2021 zakončíme podujatie témou Participácia v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru. Záštitu nad témou participácie prevzala Andrea Cox, zakladateľa DigiQ, ktorá okrem iného poradí ako na participáciu mladých online, ako hovoriť ich jazykom, chápať ich potreby a svet, ktorý sa významne zmenil od čias nášho dospievania.

Súčasťou programu je aj Prezentácia výstupov výskumov RAY COR a RAY MON o vplyve pandémie Covid 19 na prácu s mládežou v Európe. Prezentácia bude obsahovať výstupy z dvoch nadnárodných prieskumov po 1. a 2. vlne pandémie Covid 19. Zároveň prinesie výpovede organizácií zapojených do Európskych programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity o ich skúsenostiach v oblasti práce s mládežou počas pandémie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/zacina-oslava-mladeze-pri-prilezitosti-europskeho-tyzdna-mladeze.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov