Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávanie workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnsoť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v online priestore

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

Workshop je určený pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov základných a stredných škôl nezávisle od dĺžky praxe. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. Účasť na workshope je bezplatná. Absolventi workshopu dostanú certifikát. 

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár a Súhlas so spracúvaním osobných údajov v elektronickej forme najneskôr do 4. júna 2021 (vrátane) na adresu: zuzana.licha@statpedu.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-workshop-ucitelov-zamerany-medialnu-gramotnost-ziakov-prevenciu-nenavistnych-prejavov-on-line-priestore.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov