Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

OZ PŠaV na Slovensku v roku 2021 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku. Termín podávania žiadosti je do 31. mája 2021.

Kompletné vyplnené údaje žiadosti a prílohy podľa predtlače zasielajte na adresu: OZ PŠaV na Slovenku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Žiadosti vyhodnotení komisia zložená zo zástupcov úradu zväzu a združení zväzu, ktorá postupuje podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodnotení budú úspešní žiadatelia oboznámení s návrhom zmluvy a ďalším postupom.

Tlačivo: prílohy na vypísanie

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/poskytovanie-bezurocnych-poziciek-clenom-zvazu-3.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk